Bugün: 23.03.2017
Video galerİ
Foto galerİ
ÇUVAŞLAR Salarlar Ahıska Türkleri Hakaslar Tuva Türkleri Saka -Yakutlar Sibirya Tatarları Çulımlar Şorlar Nogaylar Kumuklar Kırım Tatarları Karakalpaklar Kaşgaylar Başkirler Gagavuzlar Özbekler Türkmenler Kırgızlar Uyğurlar Azerbaycanlılar Macarlar Altaylilar Balkarlar Karaçaylar Turkler Tatarlar Kazaklar
ÇUVAŞLAR
Salarlar
Ahıska Türkleri
Hakaslar
Tuva Türkleri
Saka -Yakutlar
Sibirya Tatarları
Çulımlar
Şorlar
Nogaylar
Kumuklar
Kırım Tatarları
Karakalpaklar
Kaşgaylar
Başkirler
Gagavuzlar
Özbekler
Türkmenler
Kırgızlar
Uyğurlar
Azerbaycanlılar
Macarlar
Altaylilar
Balkarlar
Karaçaylar
Turkler
Tatarlar
Kazaklar

Son haberler

Tüm

Makaleler

Tüm
Türk-İslam bilim ve felsefesinin Batı düşüncüsine etkisi - Halil KONUŞKAN Türk-İslam bilim ve felsefesinin Batı düşüncüsine etkisi — Halil KONUŞKAN 09.05.2016 в 14:18

İnsanlığın bilim tarihi serüveni kuş bakışı izlediğimizde, uygarlık seviyesini yakalama yolunda ve uygarlık seviyesini kaybetme hüsranında çeşitli mekanlar ve zaman dilimleri birlikte görülür. Çalışmamızda bahse konu mekan ve zamanları özetlemeye çalışacağız. UYGARLIK TARİHİ AÇISINDAN TÜRK-İSLAM BİLİM VE FELSEFESİNİN BATI DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ GİRİŞ İnsan neslinin devam edebilmesi için Tanrı tarafından insana bahşedilen aklı kullanmanın gereği açıktır ve böyle de olmuştur. Zaten düşünmek...

Ещё в рубрике Makale, Tarİh
QARA QARAYEV MUSİQİSİ - ŞƏRQLƏ QƏRBİN SİNTEZİ QARA QARAYEV MUSİQİSİ — ŞƏRQLƏ QƏRBİN SİNTEZİ 31.08.2014 в 00:28

( Görkəmli bəstəkar Q.Qarayevin ölməz xatirəsinə) Onun adını hələ uşaqkən radio və televiziya verilişlərində tez-tez eşidərdim: musiqisi Qara Qarayevindir. Amma bu böyük musiqiçinin yaradıcılığı ilə ilk ciddi tanışlığım orta məktəbin son siniflərındə oxuduğum zaman baş verdi. Radio ilə bəstəkarın “Yeddi gözəl” baletindən məzmunu da açıqlanmaqla parçalar səsləndirilirdi. Musiqinin gözəlliyi və əzəməti məni sanki sehirləmişdi. Dahi Nizaminin eyni adlı poeması və ürəkləri həyəcanlandıran...

Ещё в рубрике Kültür, Müzik
Tarih Boyunca Türk Devletleri Tarih Boyunca Türk Devletleri 14.03.2014 в 16:39

  Tarihi ve Çağdaş Türk Devletleri İmparatorluklar - 16 Büyük Türk Devleti Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216 Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216 Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454 Ak Hun İmparatorluğu 420 – 562 Göktürk İmparatorluğu 552 – 743 Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803 Hazar İmparatorluğu 651 – 983 Uygur Devleti 744 – 1335 Karahanlı Devleti  840 – 1212 Gazneliler Devleti 963 – 1183 Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157 Harzemşahlar Devleti...

Ещё в рубрике Coğrafya
Kuzey Çin ve Doğu Türkistan’da Çeşitli Etnik Grupların Genetik Değerlendirmesi Kuzey Çin ve Doğu Türkistan’da Çeşitli Etnik Grupların Genetik Değerlendirmesi 05.07.2015 в 17:17

Tarih: 27 Mayıs 2015 , Yazar: İlhan Cengiz Shou ve arkadaşlarının, Orta Asya’nın doğu kanadı olan Doğu Türkistan’da ve Kuzey Çin’de 14 etnik grubu dahil ederek yaptıkları genetik çalışma 2010 yılında Human Genetics (İnsan Genetiği) dergisinde yayımlanmıştı.1 Bu çalışma aslında Doğu Türkistan’da gerçekleştirilen eşsiz çalışmalardan biri olmasına rağmen nedense hak ettiği ilgiyi pek görmedi. O bölgede her bir etnik grubu ayrı ayrı değerlendiren ve bu kadar kapsamlı ele alan başka bir...

Ещё в рубрике Toplum, Türk dünyasi
Eski Türkler’in Ana Yurdu ve Yemek Adları Eski Türkler’in Ana Yurdu ve Yemek Adları 08.09.2014 в 22:13

Phil. Dr. Hamit Zübeyır Koşay Türklüğün Öncüleri: Hunlar Türkler, Milattan önce, Cilalı Taş Çağı’nda Orta Asya’ya gelip yerleştikten sonra, Ural Dağları ile Altay Dağları arasındaki step (Bozkır) bölgesini ana yurt olarak seçtiler. Atlı göçebe kültürü, burada doğdu ve gelişti. At ve koyun sürülerine sahip Türkler, ilkbaharda geniş meraları olan yaylalara göçer; sonbahar da ise, kurak vadilere ve bilhassa nehir kıyılarına inerlerdi. Çadırlarda oturdukları, yataklar, gerekli örtü ve...

Ещё в рубрике Mutfaği
Оьзюню девюрюню машгъур адамы Оьзюню девюрюню машгъур адамы 12.03.2014 в 00:09

Багъдат-Алини гьакъында маълуматлар Магьачкъаланы ювугъунда, Таргъу посёлокну эсги къабурларыны бирисинде, ерли адамлар оьзюне "Багъдат-Али къабурлар" деп ат къойгъан сынташланы бу уллу майданында белгили бир зиярат бар. Ташдан этилген гиччирек дёртгюл бинаны уьст яны гюмезленген, бинаны узуну - алты метр ярым, генги беш метр геле, бийиклиги буса уьч метрге ювукъ. Дёгерек гюмез къалкъысыны уьстюне ва тамларыны дёрт де янына акъчабылгъан. Динли-абит адамлар бу зияратгъа чакъда-чакъда гелелер,...

Ещё в рубрике Dİn
Tanınmış İrəvanlı ziyalılar Tanınmış İrəvanlı ziyalılar 20.10.2014 в 01:51

Abbas Məhəmmədzadə  Təxminən 1864-ci ildə tacir ailəsində anadan olmuşdur. İsfahanda fars dilini öyrənmiş, İrəvanda mədrəsədə təhsil almışdır. 1881-ci ildə İrəvanda açılan müəllimlər seminariyasında ərəb və fars dillərindən dərs demişdir. Fars dilini mükəmməl bildiyi üçün onu Fars Abbas deyə çağırırlarmış. 1912-ci ildə Bakıda “Orucov qardaşları” mətbəəsində “Güldəstə” adlı dərsliyi fars dilində çapdan cıxmışdır. 1913-cü ildə onun eyni zamanda Bakıda, Tiflisdə və İrəvanda fars dilində...

Ещё в рубрике Kİmlİk, Kİşİlİğİ
Milli Mücadele Dönemi (3.Bölüm) Milli Mücadele Dönemi (3.Bölüm) 03.11.2013 в 19:00

Misak-ı Millî Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919 tarihinde Sivas’tan Ankara’ya geldi ve meclisin toplanması için hazırlıklara başladı. SultanVahideddin tarafından 21 Aralık 1918′den beri feshedilmiş bulunan mebuslar meclisinin toplanması için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa ilk defa Erzurum mebusu olarak parlâmento üyesi oldu. Meclis-i Mebusan’a seçilen 168 üyenin ancak 72′si İstanbul’da 12 Ocak 1920 günü açılan Meclise katılabilmiştir.   Meclis-i Mebusan’ın faaliyet gösterdiği...

Ещё в рубрике Demokrasİ
İslam Cümhuriyyəti dövləti və Azərbaycan Türklüyü İslam Cümhuriyyəti dövləti və Azərbaycan Türklüyü 31.08.2014 в 00:43

Yenə inqilab, yenə pərişanlıq Ağ inqilab (Şah və millət inqilabı) islahatları Pəhləvi monarxiyasının ömrünü uzatsa da, onun uzunmüddətli sürəkliyini təmin edə bilmədi. İslahatlar İranın modernləşməsi baxımından önəmli mərhələ oldu, amma özü ilə bərabər yeni ziddiyyətlər gətirdi. 1973-cü ildən sonra İranın neft ixracından əldə etdiyi gəlirlərin dəfələrlə artmasına baxmayaraq, bu gəlirlər siyasi-iqtisadi sabitliyə deyil, ziddiyyətlərin dərinləşməsinə xidmət etdi. Neft gəlirlərinin artması...

Ещё в рубрике İnsan haklari, Türk halkları
Asya "Kokpar" Final şampiyonluk: Kazakistan - Kırgızistan Asya «Kokpar» Final şampiyonluk: Kazakistan — Kırgızistan 29.11.2013 в 02:09

http://www.youtube.com/watch?v=3Gu8cWEiBaU Kazakhstan vs Kyrgyzstan Final championship of Asia "Kokpar" Kazakhs, Afghan, Uzbeks, Hazara people, Tajik people, Kyrgyz people, Turkmen people,...

Ещё в рубрике Spor, Spor
Bakü–Tiflis–Ceyhan Petrol Boru Hattı Bakü–Tiflis–Ceyhan Petrol Boru Hattı 14.12.2013 в 21:32

Türkiye, enerji ihtiyacı olarak, petrol tüketiminin yaklaşık %90’ını ithalat ile karşılıyor. 1990'lı yıllarda doğalgaz kullanımına son derece yoğun bir biçimde geçiş yaşandı. Özellikle büyük kentlerin ısınma sistemleri doğalgazla çalışır hale getirildi. Hidroelektrik üretim biçimi açısından elinde çok büyük fırsatlar olan bir ülke olmasına karşın Türkiye, doğalgazı elektrik üretiminde de kullanmaya başladı. Doğalgaz ve petrol rezervi bulunan Türkiye petrol ve doğal gaz ihraç eder. Ancak...

Ещё в рубрике Ekonomİ
Qedim Türk Elifbasi Qedim Türk Elifbasi 28.06.2015 в 12:02

Qedim Türk Elifbasi - Azerbaycan...

Ещё в рубрике Bİlİm ve eğİtİm, Video dersler

Kİtap

Tüm

Video dersler

Tüm

Ortaklar

In top